انتظارات جامعه از سیستم بازاریابی

دانلود پایان نامه

انتظارات جامعه از سیستم بازاریابی

به طور کلی انتظارات جامعه از سیستم بازاریابی را می‌توان در 4 بخش مورد بررسی قرار داد :

الف) به حداکثر رساندن مصرف: بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی بر این باورند که وظیفه بازاریابی باید به حداکثر رساندن مصرف باشد که به نوبه خود تولید، اشتغال و ثروت را به حداکثر می‌رساند.

ب) به حداکثر رساندن رضایت مشتری: بر این اساس هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن رضایت مشتری است و نه افزایش کمی مصرف. اما متأسفانه اندازه‌گیری رضایت مصرف کننده بسیار دشوار است چرا که:

1- هیچ‌کس نحوه اندازه‌گیری رضایت کلی ایجاد شده ناشی از یک فعالیت بازاریابی یا محصول خاص را ابداع نکرده است.

2- رضایتی که مصرف کننده گان از مزایای یک کالا یا خدمت بدست می‌آورند،باید در کنار معایب آن در نظر گرفته شود (معایبی نظیر آلودگی و تخریب محیط زیست).

3- رضایت عده‌ایی از مصرف‌کنندگان کالاهای بخصوص حاصل این واقعیت است که فقط عده‌ کمی مالک چنین کالاهایی هستند. لذا ارزشیابی بازاریابی بر حسب رضایت حاصل از آن دشوار است.

ج) به حداکثر رساندن حق انتخاب: برخی بر این باورند که هدف نظام بازاریابی به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده می‌باشد لذا سیستم بازاریابی دقیقاً فرصت یافتن کالاهایی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد که با ذائقه‌ ایشان سازگار باشد و رضایت ایشان را نیز تأمین کند و مصرف کنندگان نیز با درکی درست و کامل از سبک زندگی خویش قادرند رضایت کلی خود را به حداکثر برسانند.

د) به حداکثر رساندن کیفیت زندگی: بسیاری از مردم بر این باورند که هدف سیستم بازاریابی باید ارتقاء کیفیت زندگی باشد. البته این امر فقط محدود به کیفیت، کمیت، موجود بودن و هزینه کالاها نیست. بلکه کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط را نیز شامل می‌گردد. طرفداران این نظر قضاوت خود را بر پایه مقدار رضایت مستقیم مصرف کننده از سیستم بازاریابی قرار نمی‌دهند. بلکه تأثیر بازاریابی را بر کیفیت محیط زیست نیز در نظر می‌گیرند (کاتلر، ارمسترانگ، 22،1990).