اهداف مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه

اهداف مدیریت آموزشی

هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد. اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا می‌کنند: اولا˝ به فراگرد آموزش و پرورش جهت می‌دهند، ثانیا˝ انگیزه‌ی حرکت و فعالیت را به وجود می‌آورند و ثالثا ملاک‌های کنترل و ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی را ایجاد می‌نمایند.

مدیریت آموزشی، باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار دهد و به‌کار بندد که برخی از آنها عبارتند از:

  • کمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش
  • راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌ها
  • راهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی
  • مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیت‌های مشترک در سازمان
  • ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی
  • شناخت نیازها و حل مشکلات دانش‌آموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی
  • توجه به تفاوت‌های فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان
  • کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش
  • فراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و ابتکار، به منظور رشد و بلوغ فکری اعضای سازمان