شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی

دانلود پایان نامه

برخی شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی

1- تغییر طرز فکر نسبت به کار و زندگی، خوش بینی و استفاده از خود گویی های مثبت به خود و دیگران.

2- شناسایی محدودیت ها و پرهیز کردن از انجام  کارهایی که می توان ذهنی و جسمی  لازم برای آنها را نداریم.

3- پرداختن به تفریحات و سرگرمی های سالم از قبیل شعر همراه با موسیقی، مسافرت، پیاده روی، استخر، کوهنوردی، شرکت در جشنواره ها

4- توجه جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل تغذیه مناسب، ورزش و استراحت

5- توزیع کارها و کم گرفتن از دیگران

6- شناخت و قبول توانایی ها و ناتوانایی های خود (پذیرش خود)

7- پذیرش واقعیتها و رها کردن آرمان وآرزوهای ناممکن

8- توسعه روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران

9- اتکای به نفس و عدم انتظار زیاد از تاییدهای بیرونی

10- ترک کردن  محیطی که کار کردن در آن را دوست نداریم

11- باز بودن و اعطاف پذیرش دیدگاه های دیگران

12- پرورش حس شوخ طبع و خندیدن

13-  رها کردن کارها در صورتی که احساس تحليل رفتگي می کنیم.

14- شناسایی علائم تحليل رفتگي شغلی و انجام دادن سریع عملیات جبرانی و ترمیمی

15- در صورت حل نشدن مشکل، استفاده از خدمات روان شناسی و مشاوره تخصصی

16- چرخشی کردن مشاغل تنش زا

17-  ایجاد تعامل میان زندگی شخصی و زندگی کاری

18- طراحی دوباره کار

19- تغییر در محیط و شرایط فیزیکی کار (اسماعیلی 1378)