نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی

 • فرهنگ عمومی پذیرنده ی این نوع تعاملات
 • سیستم بانکی روان و دقیق
 • قوانین گمرکی ، مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
 • کد تجاری محصول
 • تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی ( کپی رایت )
 • امنیت اطلاعات

همچنین یک زیر ساخت اطلاعاتی جهانی ایمن به موارد زیر نیاز دارد :

 • وجود شبکه های ارتباط از راه دور ایمن و قابل اطمینان
 • داشتن ابزار اثر بخش به منظور حفاظت از سیستم های اطلاعاتی در دسترس شبکه
 • داشتن ابزار اثر بخش ، برای اطمینان از قانونی بودن اطلاعات الکترونیکی و حفاظت از اطلاعات که به دست افراد ناشایست نیافتد
 • محرمانه بودن اطلاعات شخصی
 • تطبیق مقرارت ملی با قوانین یک شکل بین اللملی
 • توسعه ی فناوری عام ، مانند میکرو الکترونیک و مهندسی نرم افزار
 • وجود بستر قانونی برای اجرای تجارت الکترونیکی
 • همکاری دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و ساز مان های گوناگون ذیربط
 • پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه ( به جای اصل سند مالکیت )
 • تامین صدور و به کارگیری کارت های اعتباری و نظام انتقال الکترونیکی اسناد توسط شبکه ی بانک کشور
 • تامین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم
 • معرفی مرجع گواهی نمونه امضای دیجیتالی در کشور و تائید هویت خریدار و فروشنده توسط این مرجع ( جمال خانی جزنی ،1386)