مهندسی کشاورزی - دامپروری

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته باغبانی : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن ها

گرایش میوه کاری

با عنوان : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با در نظر داشتن خصوصیات کیفی آن ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه آموزشی باغبانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: باغبانی  

گرایش: میوه کاری

عنوان

تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با در نظر داشتن خصوصیات کیفی آن ها

(Olea europea L. cv. Zard & Arbeqine)

استاد راهنما

دکتر داود هاشم آبادی

اساتید مشاور

دکتر بهزاد کاویانی

دکتر زهرا یوسفی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چكيده ‌أ

فصل اول: مقدمه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- تاريخچه زیتون. 3

1-2- گياهشناسي و پراكنش اكولوژيكي زيتون. 4

1-3- اهميت اقتصادي.. 6

1-4- بيان مسأله و هدف از انجام تحقيق.. 7

فصل دوم : بررسي منابع

2-1- كيفيت روغن زيتون. 9

2-1-1- عوامل شيميايي تعيين‌كننده كيفيت روغن زيتون. 9

2-1-1-1- محتواي اسيديته آزاد. 9

2-1-1-2- ارزش پراكسيد. 9

2-1-1-3- تركيبات فنولي.. 10

2-1-1-4- تركيبات اسيد چرب… 10

2-2-1- عوامل مؤثر بر كيفيت روغن ميوه زيتون. 10

2-2-1-1- سيستم استخراج.. 10

2-2-1-2- روش‌هاي آماده‌سازي خمير زيتون. 11

2-2-1-3- سال توليد. 11

2-2-1-4- منطقه‌ي توليد. 11

2-2-1-5- مدت زمان نگهداري ميوه‌ها پس از برداشت… 12

2-2-1-6- رقم. 12

2-2-1-7- زمان برداشت (درجه رسيدگي) 13

2-2- تحقيقات انجام شده در زمينه تأثير زمان برداشت بر كيفيت روغن زيتون. 13

فصل سوم : مواد و روش‌ها

3-1- مشخصات جغرافيايي محل انجام آزمايش… 17

3-2- مواد گياهي.. 17

3-3- رقم‌هاي مورد بهره گیری در تحقيق.. 17

3-3-1- رقم ‘زرد 17

3-3-2- زيتون رقم ‘آربكين’ 18

3-4- مراحل انجام آزمايش… 19

3-5- نوع طرح آزمایشی و معرفی تیمارها 20

3-6-صفت مورد اندازه گیری.. 20

3-6-1- نيروي لازم جهت جدا كردن ميوه از دم آن. 20

3-6-2- اسيديته. 21

3-6-3- عدد پراكسيد. 21

3-6-4- تعيين ميزان پلي فنل‌ها 22

3-6-5- درصد روغن.. 22

3-6-6- تعيين ميزان اسيد اولئيك… 24

3-7- تجزيه و تحليل داده‌ها 24

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- اسيديته. 26

4-2- پراكسيد. 29

4-3- درصد روغن.. 31

4-4- نيروي جداسازي دم از ميوه 33

4-5- ميزان پلي فنول. 35

4-6- ميزان اولئيك اسيد. 38

فهرست منابع. 41

چكيده

     زیتون (L.. (Olea europea از خانواده Oleaceae می باشد که یکی از درختان میوه مهم در سراسر دنیا به شمار می رود و تولید جهانی آن بالغ بر 16 میلیون تن می باشد که کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه از مهمترین تولید کنندگان آن به شمار می طریقه. رسیدن زیتون ها فرآیندی آهسته و طولانی می باشد که تاًثیر بسزائی بر میزان روغن زیتون دارد. همچنین ایجاد وقفه بین برداشت و استحصال روغن زیتون باعث ایجاد شرایط نامطلوب در این میوه می گردد، لذا اندازه گیری بهترین زمان برداشت بسیار مهم خواهد بود. به مقصود اندازه گیری زمان برداشت و تاثیر آن بر روی كيفيت روغن زيتون، آزمایش فاکتوریل با دوفاکتور: 2 رقم (‘زرد’ و ‘آربکین’) و شش زمان برداشت (3/8/91، 10/8/91، 17/8/91، 24/8/91، 1/9/91، 8/9/91) بر اساس طرح RCBD با 12 تیمار، 3 تکرار و 36 پلات آزمایشی انجام گردید. شاخص های کیفی مثل: درصد روغن، میزان ترکیبات فنولیک، درجه پراکسیداسیون، اولئیک اسید، نیروی جداسازی دم از میوه و اسیدیته ارزیابی گردید. بهترین زمان برداشت برای رقم زرد 17/8/91 و برای رقم آربکین 24/8/91 بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

كلمات كليدي: زيتون، زمان برداشت درصد روغن، کیفیت میوه.

-1- تاريخچه زیتون

     كاشت درخت زيتون[1] قدمتي بسيار طولاني داشته و پيدايش آن به قرن‌ها پيش باز مي‌گردد. منشأ اصلي اين گياه کشور سوريه می باشد اما بعضي دانشمندان مبدأ كاشت آن را يونان قديم يعني عهد فوسين‌ها[2] مي‌دانند. در اغلب متون قديم از درخت زيتون به عنوان يادگار به جا مانده از تمدن‌هاي بسيار كهن ياد شده می باشد. بين تمام اقوام و ملل، فقط آشوري‌ها و بابلي‌ها از زيتون و روغن آن شناختي نداشته‌اند حال آنكه سامي‌ها، ارمني‌ها، فومان‌ها و رومي‌ها پس از يهودي‌ها به اين درخت مقدس ارج نهاده‌اند (ميرنظامي ضیابري، 1377). اعتقاد بر اين می باشد كه در عصر مفرغ در جزيره كِرِت (1500 تا 3000 سال قبل از ميلاد) و در جزيره قبرس (4000 سال قبل از ميلاد)، حتي در دوران باستان در آسياي صغير، كشت آن مرسوم بوده می باشد. كشف هسته‌هاي زيتون در نقاطي از بيلبوس در لبنان (1500 تا 3000 سال قبل از ميلاد)، شاهدي بر اين ادعاست (زينانلو، 1378). در طول قرون 15 و 16، اسپانيايي‌ها كشت و كار زيتون را به مردم آمريكا معرفي كردند. هم چنين قلمه‌هاي زيتون توسط كاوشگران اسپانيايي به پرو رفت. يك قرن بعد تجارت فرآورده‌هاي زيتون موجب گرديد كه باغ‌هاي زيتون در كاليفرنيا و سپس به ساير مناطق آمريكا توسعه يابد و به همين صورت مهاجران ايتاليايي و اسپانيايي آن را به استراليا و جنوب آفريقا انتقال دادند (بروسوسِه، 1985). اين درخت در ممالكي كه به كشت و كار زيتون مبادرت مي‌ورزند جنبه تقدس داشته و در توضیح افسانه‌ها از آن سخن به ميان آورده‌اند و از زمانهاي قديم توسط عده‌اي از فلاسفه و نويسندگان مورد ستايش قرار گرفته می باشد (طباطبايي، 1374). كتابهاي مذهبي از اين درخت به عنوان درختي سودمند و قابل تکریم ياد مي‌كنند. در انجيل بيش از 200 مورد به نام اين درخت تصریح شده می باشد (استوته و مارتین، 1986). خداوند متعال در سوره‌هاي انعام، نخل، مومنون، نور، عبس و تين از درخت زيتون به عنوان يكي از نعمتهاي ارزنده خود براي بشر ياد مي‌كند و حتي به آن قسم مي‌خورد (ميرنظامي ضیابري، 1377). در حال حاضر نيز در ميادين ورزشي و جوامع بين‌المللي شاخه زيتون به عنوان سمبل جهاني صلح و دوستي شناخته مي‌گردد (آرِنيلاس و همکاران، 1998). دانشمندان درخت زيتون را متعلق به دوران سوم زمين شناسي مي‌دانند. قدمت گياه زيتون در ایران به بيش از 1470000سال پیش بر می گردد ولي كشت آن در استان‌هاي زنجان، گيلان و قزوين بر اساس اسناد و مدارك موجود سابقه 900 ساله دارد (مقصودي، 1387). در سده‌هاي اخير توليد زيتون به گونه اقتصادي در نقاط مشخصي از كشور، يعني بخش‌هايي از استان گيلان (رودبار، رستم آباد، منجيل و …)، بخش‌هايي از استان زنجان (طارم) و بخش‌هايي از استان قزوين متمركز بوده می باشد. هم اكنون با در نظر داشتن برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور توسعه‌ي كاشت زيتون در مناطقي كه داراي شرايط مناسب كشت زيتون مي‌باشند، مانند استان‌هاي مازندران، گلستان، ايلام، فارس، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي، اصفهان و استان‌هاي ديگر مورد توجه قرار گرفته می باشد.

1-2- گياهشناسي و پراكنش اكولوژيكي زيتون

     زيتون Olea europea L.)) از گياهان دو لپه با گل‌هاي كامل از تيره زيتون سانان Oleaceae و جنس Olea می باشد و تعداد گونه‌هاي اين خانواده هنوز كاملاً مشخص نيست (معصومي و ارزانی، 1379).   زیتون از درختان میوه مهم در سراسر دنیا به شمار می رود و تولید جهانی آن بالغ بر 8 میلیون تن می باشد که کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان و ترکیه از مهمترین تولید کنندگان آن به شمار می طریقه (صداقت حور، 1381؛ جلیلی مرندی، 1387). زيتون داراي ريشه‌هاي نسبتاً سطحي می باشد. عمق ريشه اين گياه اکثراً 5/1 تا 2 متر مي‌باشد و گسترش سيستم ريشه زيتون بستگي به جنس خاك دارد. در خاكهاي سبك انشعاب عرضي اين گياه تا 12 متر می باشد. در ابتداي رشد ريشه زيتون، آغاز يك يا دو ريشه عمودي قوي ايجاد مي‌گردد و سپس ريشه‌هاي ثانويه از آن منشعب مي‌شوند. تنه درخت جوان صاف، مستقيم و مدور می باشد ولي با افزايش سن درخت با ايجاد پايه‌هاي متوالي از اين حالت خارج شده و به شكل كلاف پيچيده كه از بهم پيوستن چندين تنه حاصل مي‌گردد در مي‌آيد (اقدامی، 1381). در درختان زيتون دو نوع شاخه ديده شده می باشد: يكي شاخه‌هاي مسن كه به اطراف گسترده مي‌شوند و داراي شكل نامنظم و پيچ و تاب خورده و خم اند و پيوسته آنها سياه و چوب پنبه‌اي می باشد و ديگري شاخه‌هاي جوان يكساله كه داراي پوسته نقره‌اي، قطر باريك و گاهي پوشيده از نوعي مواد گردي يا مومي می باشد و تا مدتي به صورت علفي باقي مي‌ماند و دير چوبي مي‌گردد (طباطبايي، 1374)، شاخه‌هاي اصلي عموماً ساختار اسكلت بندي درخت را تشكيل مي‌دهند. شكل ظاهري درخت به رشد شاخه‌هاي فرعي بستگي دارد و چگونگي رشد آن در ارقام مختلف فرق مي‌كند(شکل 1-1) (اقدامی، 1381). گلها به رنگ سفيد شيري، داراي 4 كاسبرگ كه در دو طرف قرار گرفته و داراي چهار گلبرگ پيوسته و دو پرچم و يك مادگي يا دو برچه كه معمولاً يكي از برچه‌ها بارور مي‌گردد. گل آذين آن خوشه‌اي و دارای تخمدان آزاد و دمگل کوتاه می باشد (طباطبايي، 1374). برگهاي زيتون مانند اكثر جنسهاي ديگر تيره‌ي (Oleaceae)، به صورت ديرپا تك تك و متقابل، سر نيزه‌اي يا واژ تخم مرغي، با دمبرگ كوتاه، نوك برگ كند با حاشيه پيچيده هميشه سبز و نيمه پايا (هر برگ معمولاً 2 تا 3 سال روي درخت باقي مي‌ماند) ديده مي‌گردد. رويه بالايي برگها سبز تيره و پوشيده از بافت كوتيكول ضخيم و رويه‌ي پائيني آنها تقريباً متمايل به نقره‌اي و پوشيده از كركهاي ستاره‌اي متراكم می باشد (طباطبايي، 1374). ابعاد برگها در واريته‌هاي مختلف متفاوت می باشد (شکل 1-3) (اقدامی، 1381). اكثر زيتون هايي كه ميوه آنها قابل خوردن می باشد به گونه europea تعلق دارد كه سرشار از روغن و مواد غذايي پر ارزش می باشد (طباطبايي، 1374). ميوه‌ها شفت، گوشتي، بيضوي كشيده به قطر 5/1 تا 5/2 سانتي متر داراي يك هسته و روي ساقه‌هاي يكساله تشكيل مي‌گردند (شکل 1-2). اندوكارپ دوكي شكل، خيلي سخت به دو قسمت نامساوي تقسيم مي‌گردد و داراي يك بذر با آلبومن روغني می باشد. اپی كارپ و مزوكارپ حاوي روغن بوده و بخش خوراكي ميوه زيتون را تشكيل مي‌دهند (شکل 1-2 و 1-4). درخت زيتون از هترو زيگوسيتي بالايي برخوردار می باشد. گرچه خودگشني در باغ‌هاي زيتون معمول می باشد ولي خود ناسازگاري بين ارقام هم قابل توجه می باشد (اثنی عشری، 1368؛ معصومی و ارزانی ، 1379 و بروسوس، 1985).

شکل 1-1- درخت زیتون

شکل 1-2- میوه زیتون

شکل 1-3- برگ زیتون

 

1-3- اهميت اقتصادي

   طبق اطلاعات منتشره توسط FAO[3] كشورهاي اسپانيا، ايتاليا، تونس، سوريه و الجزاير مهمترين كشورهاي توليد كننده زيتون هستند (درويشيان، 1376). مطابق اطلاعات منتشره توسط سازمان خوار و بار جهاني (FAO) سطح زير كشت جهاني زيتون در سال 2005 برابر 7455049 هكتار می باشد از اين مساحت بالغ بر 14513179 تن ميوه توليد مي‌گردد كه 75 درصد آن در اروپا، 13 درصد در ‌آسيا، 8 درصد در آفريقا، 3 درصد در آمريكا و به ميزان كمي در اقيانوسيه قرار دارد و کشورهای اسپانیا، ایتالیا، تونس، سوریه و الجزایر مهمترین کشورهای تولید کننده ی زیتون هستند (درویشیان، 1376؛ نقل از جمالیزاده، 1385). در ايران با در نظر داشتن طرح توسعه زيتون از سال 1379 تاكنون بيش از 70 هزار هكتار باغ زيتون جديد در نواحی گوناگون كشور احداث شده می باشد. مناطقي از استان‌هاي گلستان، خوزستان، فارس، لرستان، كرمانشاه، ايلام، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، مركزي، تهران و غيره به كشت زيتون اختصاص يافته می باشد. ضمن اينكه در استان‌هاي گيلان، زنجان و قزوين نيز سطح زير كشت زيتون توسعه يافته می باشد (رمضاني، 1382). طبق آمار FAO امروزه سطح زير كشت بازده زيتون در ايران بالغ بر 13000 هكتار می باشد كه 41000 تن ميوه از اين مقدار بدست مي‌‌آيد (نقل از جمالیزاده، 1385). مهمترين فرآورده‌اي كه از كشت زيتون به دست مي‌آيد روغن زيتون می باشد. حدود 93 درصد توليد جهاني زيتون منحصراً براي تهيه روغن به كارخانجات روغن كشي گسيل مي‌گردد (اثني عشري، 1368). روغن زيتون بين روغن‌هاي خوراكي سيال در مقام پنجم بعد از سويا، بادام زميني، دانه كلم روغني و پنبه قرار دارد (ميرمنصوري، 1366). بيش از 11 ميليون تن زيتون به روغن تبديل مي‌گردد. در حال حاضر بين 4/2 تا 5/2 ميليون تن روغن زيتون در جهان توليد مي‌گردد. حدود 93 درصد از مجموع توليدات روغن زيتون در 5 كشور اروپايي حاشيه درياي مديترانه شامل ايتاليا، اسپانيا، يونان، تركيه و تونس به دست مي‌آيد. ايتاليا و اسپانيا به تنهايي حدود 8/60 درصد از روغن زيتون را در جهان توليد مي‌كنند و توليد سالانه روغن زيتون در ايران حدود هزار تن می باشد كه از 14 هزار تن ميوه به دست مي‌‌آيد (جدول 1-1) (نقل از جمالیزاده، 1385).

تعداد صفحه :55