منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

دانلود پایان نامه

گرایش  مدیریت نیروی انسانی

با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته: مدیریت دولتی

گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

استاد راهنما:

دکترمراد رضایی دیزگاه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول………………………………………………………    1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………….…….. 2

1-2 اظهار مسئله…………………………………………………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش   6

1-4 چارچوب نظری………………………………………………………………………………. 7

1-5 اهداف پژوهش…………………………………. 9

1-6 فرضیات…………………………………………………………………………………. 9

1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9

1-8 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………    11

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه پژوهش……………………….……….12

2-1 مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 13

2-1-1 تاریخچه………………………………………………………………….. 13

2-1-2 ظهور………………………………………………………………. 14

2-1-3 تعاریف و دسته­بندی­ها……………………………………………………………. 15

2-1-3-1 تعریف دانش………………………………………………………….. 15

2-1-3-2 دسته بندی دانش………………………………………………………………….. 16

2-1-3-3 مدیریت دانش:تعاریف…………………………………………………………    18

2-1-3-4 چرخه مدیریت دانش…………………………………………………………….. 19

2-1-3-5 مدلها و نگرشهای مدیریت دانش………………………………………………………….. 21

2-1-4 مدیریت دانش در سازمانهای دولتی……………………………………………………    38

2-1-5 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی……………………………………………………. 40

2-2 سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………. 40

2-2-1 پیدایش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 40

2-2-2 سرمایه اجتماعی: مفهوم…………………………………………………….. 41

2-2-3 مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی   45

2-2-4 سرمایه اجتماعی: دیدگاهها و تعاریف………………………………………………………    46

2-2-5 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال………………………………………………………. 53

2-2-6 سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………….. 56

2-2-7 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان………………………………………………….. 57

2-2-8 سرمایه اجتماعی سازمانی چیست؟………………………………………………………….. 58

2-2-9 مدلهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 59

2-3 سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش     63

2-4 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………. 67

2-4-1 نتیجه­گیری از پژوهشهای انجام شده..…………………………………………………    72

فصل سوم روش اجرای پژوهش…………………………………….. 73

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………….. 74

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………. 74

3-3 حجم نمونه و نمونه­گیری   75

3-4 روش و ابزار جمع آوری داده­ها 76

3-5 روایی وپایایی از جمع­آوری داده­ها 77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-6 روش تجزيه و تحليل داده­ها 79

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­هاو یافته­های پژوهش……………………    80

4-1 بخش اول: تحلیلهای توصیفی پژوهش     81

4-2 بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی   87

4-2-1 مطالعه فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………. 87

4-2-2 آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………. 88

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………    91

5-1 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 92

5-2 نتایج استنباطی………………………………………………………………………………. 94

5-3 پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………. 96

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………. 97

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 98

منابع…………………………………………….……………………    99

ضمائم و پیوست­ها…………………………….…………………………    107

چکیده

     هدف این تحقيق سنجش تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش می­باشد. اين تحقيق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصيفي از نوع همبستگي می باشد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. جامعه آماري تحقيق مورد مطالعه شامل شعب بانک­های غرب استان گیلان می­باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و مطالعه قرارگرفته می باشد جامعه آماری پژوهش برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه­صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می­باشد.که حجم نمونه 96 می­باشد. و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده­های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص­های مرکزی بهره گیری شده می باشد. و برای مطالعه نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بهره گیری شده و جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون رگریسیون بهره گیری شده می باشد. يافته­ها پژوهش نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغيرهاي سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش می باشد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، مدیریت دانش

1-1     مقدمه

      در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو می باشد و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده می باشد. و همه بشر­ها و سازمان­ها تحت تأثیر این تحولات می­باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده می باشد. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می­کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره­مند گردد اما امروز این بانک­ها هستند که بایستی در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن­ها را فراهم کنند. زیرا دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک­ها بایستی با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان­ها بایستی توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم می باشد تا سازمان­ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان­های یادگیرنده و سازمان­های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی می باشد که از الزامات مهم سازمان­ها می­باشد و سازمان­ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت­ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می­آورند. ودر نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. سازمان­ها بایستی توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت­های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر­گذار بر مدیریت دانش مانند اقدامات اولیه سازمان­ها می­باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت­های مهم سازمانی که می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان­های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی[1] می باشد (پروساک و کوهن[2]، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی می باشد که تأثیر بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی[3] در سازمان­ها و جوامع اعمال می­کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند گردید و برنامه مدیریت دانش موفقیت­آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن[4]،1998(. که سازمان­ها با بهره گیری درست از مدیریت دانش[5] و سرمایه اجتماعی می­توانند سازمان­های خود را به کمال مورد نظر برسانند.

     پس با در نظر داشتن اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان­ها این پژوهش در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می­باشد. با در نظر داشتن تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این پژوهش کوشش می­گردد تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان مطالعه گردد و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد. این فصل شامل اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، چارچوب نظری، فرضیات پژوهش، اهداف پژوهش، تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها و قلمرو پژوهش می­باشد.

1-2     اظهار مسئله

    دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پایدار برای سازمان­هاست. پیشرفت­های اخیر در فناوری اطلاعات، هزینه­های مدیریت داده را به میزان قابل توجهی کاهش داده می باشد. این پیشرفت­ها مفاهیم سازمان یادگیرنده، سازمان­های دانشی و مدیریت دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده می باشد. سازمان­ها با بکارگیری استراتژی­های مدیریت دانش امکان نوآوری در فرآیند­ها، فعالیت­ها، محصولات و خدمات خویش را فراهم آورده­اند و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. در محیط پویا، چالشی و رقابتی کسب وکار امروزه حرکت سازمان­ها به طرف سازمان­های یادگیرنده از الزامات موفقیت در چنین محیطی می باشد. و امروزه سازمان­ها بايد توانایی این را داشته باشند که دانش مورد نيازشان را براي نوآوري در محصولات و بهبود فرايند­ها را كسب نمايند و ميان كاركنان­شان نشر دهند و در تمامي فعاليت­هاي روزانه مورد بهره گیری قرار دهند(دوستار وهمکاران،1391).        

مديريت دانش عبارت می باشد از فرآيند ايجاد ارزش از دانش سازمان البته پياده سازي و اجراي مديريت دانش كارا و موثر که مستلزم در نظر داشتن عوامل مهمي مانند فرهنگ سازماني و فن آوري اطلاعات مي­باشد كه اهميت اين عوامل در سازمان­هاي مختلف با در نظر داشتن اهداف سازمان، زمينه فعاليت سازمان، محيطي كه سازمان در آن قرار دارد (معتمدي جويباري و همکاران،1391) مالهوترا[6] معتقد می باشد مدیریت دانش شامل فرایندهای سازمانی می باشد که ترکیب هم­افزایی از ظرفیت پذیرش داده و اطلاعات، توسط فناوری اطلاعات، و ظرفیت خلاقیت و نوآوری توسط بشر را جستجو می­کند (مالهوترا،1998). ﭼﻮﻧـﮓ و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ[7] (2000) در ﭘـﻲ پژوهش­های ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و اراﺋﻪ مهارت­ها و تخصص­های اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـیﺷـﻮد.

   بهات (2001) چرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت­های کسب، ثبت، انتقال، خلق و کاربرد دانش در سازمان می­داند. کسب دانش شامل مجموعه فعالیت­هایی می باشد که به مقصود کسب دانش جدید در خارج سازمان صورت می­گیرد. ثبت و مستند­سازی دانش شامل بهره گیری از پایگاه­هایی می باشد که به مقصود ثبت دانش موجود در سازمان صورت می­گیرد. انتقال دانش شامل مجموعه فعالیت­هایی می باشد که به مقصود انتقال دانش سازمان میان اعضاصورت می­گیرد. خلق دانش شامل پاداش­دهی وتشویق نوآوری و ایده­های جدید کارکنان، بحث عیان در مورد تجارت وشکست­های سازمان، تشکیل گروه­های یادگیری می باشد. و کاربرد دانش شامل بکارگیری ایده­های جدید کارکنان در فرایند سازمان و یا در نظر داشتن فروش دانش سازمانی می باشد.

      مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می­تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد.مراجعینی که روز به روز آگاه­تر می­شوند و توقعات بالاتری را از سازمان­ها دارند.در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان­های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم گیری های منطقی­تر می­باشد (ان.دی.للا[8]،2010). مفهوم سیستم مدیریت دانش سازمانی می­تواند درک کامل­تری از مدیریت دانش و عناصر اصلی آن را نشان دهد. سیستم مدیریت دانش سازمانی، نظامی می باشد که از طریق آسان سازی مبادله و نشر دانش (چه ضمنی و چه صریح) فرایند یادگیری سازمانی را بهبود و ارتقا می­بخشد (مزو و اسمیت[9]،2000). دانش شامل تمام انواع دانش سازماني (صريح يا ضمني) می باشد كه در داخل سازمان و يا اذهان كاركنان سازمان موجود می باشد. افراد نيز همه ذي­نفعان درون و بيرون سازمان مي­باشد. در ميان تمامي اين عناصر كاركنان سازمان مهمترين و اصلي­ترين جزسيستم مديريت دانش سازماني مي­باشند (مزو و اسمیت،2000). بنابراين مي­توان افراد انساني را در سازمان اصلي­ترين عنصر در مديريت دانش سازماني دانست (سيوي[10] 2000 ).                                                                                                                                                    

    فناوري اطلاعات و تکنولوژی مناسب به عنوان ابزاري براي پشتيباني از تعاملات انساني و فرايند­هاي هماهنگي وهمكاري ميان افراد سازمان وتسهيل جريان دانش و بكارگيري آن به شمار مي­آيند. پس چنانچه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش در داخل گروه­ها و واحدهاي سازماني افزايش دهد احتمال خلق دانش جديد در سازمان انتقال و تبادل دانش ميان افراد سازمان و در نتيجه مديريت اثربخش دانش سازماني نيز بيشتر خواهد بود. پس در نظر داشتن ارتباطات و تعاملات اثربخش ميان افراد سازماني و ايجاد جوي آكنده از اعتماد ميان آنان ما را به مفهوم سرمايه اجتماعي نزديك مي­سازد (الواني وهمكاران1386 ). در دهه اخير با افزايش رقابت، جذب و حفظ مشتري كه باارزش‎ترين ركن رقابت شمرده مي‎گردد، از اهميت بالايي برخوردار شده می باشد و بسياري از سازمان‎ها آن را كليد موفقيت در كسب ‎وكار مي‎دانند. برخي از سازمان‎ها با وجود بهره‎مندي از مديريت ارتباط با مشتري، قادر به جذب رضايت مشتري نيستند. براي نمونه بانك‎هاي خصوصي و بانك‎هاي دولتي دچار مشكلات عديده‎اي در بازار رقابت شدند. و بایستی کوشش نمود با ارائه مدلي براي اولويت‎دهي انواع دانش و مديريت بهينه‎تر دانش در سازمان، مديريت دانش و ارتباط با مشتري را بهبود بخشید (رادفر، رضایی ملک،1391 ). عدم برقراری صحیح مدیریت دانش در بانک­های و عدم بهره گیری از دانش جدید و تازه موجب اتلاف وقت برای مشتریان و عدم انجام خواسته مشتریان شده و نارضایتی آنان را در بردارد و عقب ماندن بانک­ها از رقبای­شان را به بار می­آورد و بانک­ها را در این عرصه رقابت و تکنولوژی از دور خارج کرده و باعث افول بانک می­گردد.

    سرمایه اجتماعی برای اهداف مدیریت دانش معنادار می باشد و می­تواند به عنوان مکمل وموازی با دیگر دارایی­های نا­محسوس از قبیل سرمایه انسانی و سرمایه فکری درک گردد. تعدادی از مفاهیم هدایت که سازمان­ها می­تواند خود را وفق به ابداع و افزایش سرمایه اجتماعی برای اهداف مدیریت دانش هست (منینگ[11]،2010). وجود سرمایه اجتماعی در سازمان و تعاملات اثربخش میان افراد سازمان موجب تسهیل تضارب بیشتر آرا، انتقال دانش و خلق دانش در سازمان را فراهم خواهد آورد (الوانی، 1386). سرمایه اجتماعی به دلیل این که اقدامات جمعی را کارآمد می­سازد باعث ارتقا کل فرایند مدیریت دانش شده و جایگزین خوبی برای تماس­های رسمی، پاداش­ها و مکانیزم­های نظارت می باشد. به دلیل این که هدف مدیریت دانش، اثر گذاری بر کیفیت اقدام در سیستم­های اجتماعی از طریق کنترل منطق یادگیری و حل مساله می باشد، می­توان آن را تحت عنوان مدیریت سرمایه اجتماعی نام گذاری نمود (محمدی و همکاران، 1387). مفهوم سرمايه اجتماعي بر تعامل و ارتباطات افراد در درون سازمان تاكيد دارد، تا آنجا كه سرمايه اجتماعي از دارائي هاي مهم هر سازماني می باشد كه مي تواند در مديريت دانش كمك كند و براي سازمان­ها مزيت رقابتي پايدار ايجاد نمايد (مهدیان­راد، فضلی،1390).

     سرمايه اجتماعي مجموعه­اي از منابع و ذخاير ارزشمند می باشد كه به صورت بالقوه در روابط اجتماعي گروه­هاي نخستين و ثانوي هست. برخي از اين ذخاير كه گاه از آنها به عنوان ارزش­هاي اجتماعي نيز ياد مي­گردد عبارتند از: صداقت، سلامت نفس، همدردي، اعتماد، همبستگي و فداكاري. سرمايه اجتماعي از طريق اين منابع كار افراد را در سطوح مختلف خرد، مياني و كلان جامعه سريع، كم هزينه و مطمئن مي سازد و بدين وسيله آنان را در رسيدن به اهداف مشترك اجتماعي كمك مي كند (صفرزاده وهمكاران1389). سرمايه اجتماعي اهميت اساسي شبكه­هاي قوي روابط مبتني براعتماد و همكاري را در اجتماعات آشكار مي­سازد (جاکوبس[12]، 1965). به تعبیری، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه­ها و هنجارهایی می باشد که افراد را قادر به اقدام جمعی می­کند (رضایی­کلیدبری و همکاران،1390). ناهاپیت وگوشال[13] از ديدگاه سازماني سرمايه اجتماعي را به عنوان جمع منابع بالفعل، بالقوه موجود در درون قابل دسترس از طريق و ناشي شده از شبكه روابط يك فرد يا يك واحد اجتماعي تعريف مي­كند. از ديدگاه آنها سرمايه اجتماعي يكي از قابليت­ها و دارایي­هاي مهم سازماني می باشد كه مي­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهيم دانش كمك بسيار نمايد و براي آنها مزيت رقابتي در مقايسه با سازمان­هاي ديگرايجاد كند (ناهاپیت وگوشال1998).

    ناهاپیت وگوشال (1998) سرمایه اجتماعی را شامل سه طبقه می­دانند: عنصر ساختاری تصریح به الگوی کلی تماس­های بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه­های این عنصر عبارتند از روابط شبکه­ای بین افراد، پیکربندی شبکه­ای و سازمان مناسب. عنصر شناختی شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک می باشد که بوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار گرفته و میان آنان باقی می­ماند. مهمترین جنبه­های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک. عنصررابطه­ای که در بردارنده میزان اعتماد متقابل میان اعضا یک واحد اجتماعی می باشد. که مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

     محقق بدنبال پاسخگوی به این سئوال می باشد آیا سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانك­هاي غرب گيلان تأثیر دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت پژوهش

   این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمان­ها دارد (بریتو[14] وهمکاران،2010) و موفقیت شرکت­ها در قرن 21 با در نظر داشتن بازارهایی که هر روز رقابتی­تر می­شوند منوط به بهره گیری از دانشی می باشد که شرکت­ها در فرایندهای کلیدی خود به آن نیاز دارند (ان.دی.للا و همکاران،2001). و با در نظر داشتن اینکه نیاز اساسی سازمان­ها در این عرصه رقابتی دانش جدید و نو می باشد، و این همان چیزی می باشد که موجب پیشرفت سازمان­ها در سطح ملی و فرا ملی شده می باشد و بوسیله همین دانش سازمان می­تواند از سازمان­های دیگر پیشی بگیرد. و دانش یعنی همان چیزی که کارکنان سازمان می­دانند. و کارکنان بایستی در پی افزایش آن در سازمان باشند. در این بین سازمان­هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت تاثیر مدیریت می­کنند (کورادو و راموس[15]،2010). بیشتر شرکت­های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند. سرعت بالای توسعه تکنولوژی های جدید و ارتباطات دیجیتال منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی گردیده می باشد (ان.دی للا،2010) تجربه نشان داده می باشد که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با در نظر داشتن سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می گردد مدیریت دانش که دانش را در سازمان به حرکت در می­آورد و ما­بین کارکنان به چرخش در می­آورد و با به چالش کشیدن دانش موجب افزایش می­گردد و از ایستا بودن دانش که موجب از بین رفتن دانش می­گردد جلوگیری می­کند. انتقال دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان­ها بستگی به افراد دارد که این انتقال را تسهیل وتسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته می باشد. و از سوی دیگر مفهوم سرمايه اجتماعي به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبعي با ارزش تصریح دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مي­گردد. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه­ها اثر بخشي خود را از دست مي­دهند و پيمودن راه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي­گردد (دوستار و همکاران،1391). و در نظر داشتن اهمیت مدیریت دانش در سازمان­ها در پی دستیابی شناخت عوامل موثر بر اجرای مناسب راهبرد سازمانی را بدنبال دارد.

    هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بين سرمايه اجتماعي ومديريت دانش در سازمان مورد مطالعه می باشد. تا چگونگی تاثیرگذاری میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز تاثیرگذاری بین بعد ساختار سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش، بعد شناختی سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و بعد ارتباط ای سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش را جستجو كنیم. این پژوهش به مطالعه تأثیر این دو مقوله در شعب بانک­­هاي غرب گيلان به عنوان یک سازمان خدماتی که مسئولیت ارائه خدمات روزمره به مشتري را دارد و با در نظر داشتن سيستم­هاي حال بانك­ها و اتئلاف زمان و براي سهولت كار مشتري و غنيمت شماري زمان مشتري و ارائه خدمات بهتر و رضايتمندي مشتري که از کار اصلی بانک­ها می باشد، می­پردازد. لذا ضرورت و اهمیت این پژوهش و تأثیر این دو دارایی ناملموس و راهبردی در موفقیت سازمانی و کاهش عدم اطمینان و جلوگیری از روش آزمون و خطا در مدیریت نمایان می­گردد.

تعداد صفحه :134

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان