مقالات و پایان نامه ها

ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني

ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني هفت بعد رفتار شهروندي سازماني كه بودساكوف و همكاران (2000) ارائه كردند عبارتند از: كمك به ديگران جوانمردي وفاداري سازماني اطاعت سازماني ابتكار فردي فضيلت مدني رشد فردي فار  و همکاران(2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند: نوعدوستی وظیفه شناسی روحیه جوانمردی ادبContinue Reading “ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني”

مقالات و پایان نامه ها

نقش افشا در بازار هاي سرمايه

نقش افشا در بازار هاي سرمايه امروزه وجود اطلاعات شفاف يكي از اركان اساسي پاسخگويي و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاه محسوب مي شود. افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتي براي سرمايه­گذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان مي باشد. هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذContinue Reading “نقش افشا در بازار هاي سرمايه”

مقالات و پایان نامه ها

شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی

برخی شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی 1- تغییر طرز فکر نسبت به کار و زندگی، خوش بینی و استفاده از خود گویی های مثبت به خود و دیگران. 2- شناسایی محدودیت ها و پرهیز کردن از انجام  کارهایی که می توان ذهنی و جسمی  لازم برای آنها را نداریم. 3- پرداختن به تفریحاتContinue Reading “شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی”

مقالات و پایان نامه ها

اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي

اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي در ميان متخصصان اقتصاد كشاورزي اين اتفاق نظر وجود دارد كه موفقيت در افزايش توليد به ميزان زيادي به وجود يك سازمان بازاريابي با كارايي بالا بستگي دارد و شناخت مسيرهاي بازاريابي محصولات كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه به منظور اصلاح و دگرگون ساختن آن ضرورت دارد (شهبازی و همکاران،Continue Reading “اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي”

مقالات و پایان نامه ها

مهارت هاي مذاكره و نفوذ

مهارت هاي مذاكره و نفوذ : در طي فرآيند مذاكره موضوعاتي ايجاد مي شود كه عبارتند از : 2- 6-1-1- وضوح بخشيدن بر نكات اصلي : اين مرحله شامل اطمينان از اين است كه موضوعات به وضوح تعريف شوند، اطلاعات از منابع مختلف استفاده شوند، و نظارت و مرور رويه ها به وضوح ايجاد شوند.Continue Reading “مهارت هاي مذاكره و نفوذ”

مقالات و پایان نامه ها

فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران

فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران دیدگاه ایجاد دستورجلسه در مدیریت سیاست گذاری عمومی تاریخچه ی طولانی دارد. مثلا «کینگدون» در کتاب پیشنهاد کرده است که چرا به ظواهر برخی از مسائل اهمیت داده می شود و به برخی دیگر داده    نمی شود. با مسائل با اهمیت مشابه نیز به طور مساوی برخورد نمی شود.Continue Reading “فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران”

مقالات و پایان نامه ها

مفهوم عملكرد در بیمه

مفهوم عملكرد در بیمه شرکت هاي بیمه مانند هر شرکت دیگر ي باید عملکردي قوي و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژ ي هاي خود داشته باشند که در این راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه  حد در جهت رسیدن به این اهداف بودهContinue Reading “مفهوم عملكرد در بیمه”

مقالات و پایان نامه ها

رابطه بین مديريت دانش با نوآوري

ارتباط مديريت دانش با نوآوري امروزه نوآوري در فضاي تكنولوژيكي حاضر براي سازمان ها الزامي بوده و اكثر سازمان ها در جستجوي خلق ايده هاي جديد مي باشند. در اين راستا متخصصان سازمان در تلاش هستند تا ازدانش براي عرضه توليدات ويا خدمات جديدي كه مشتريان مي خواهند، گام بردارند و زير ساختي ايجاد كنندContinue Reading “رابطه بین مديريت دانش با نوآوري”

مقالات و پایان نامه ها

تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری

تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری تكنیك های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله كمك شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید. به عبارت دیگر هریك از تكنیك‌های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌كنند. دکتر الوانیContinue Reading “تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری”

مقالات و پایان نامه ها

مفهموم كنترل كيفيت

كنترل كيفيت بنا به تعريف ايزو، كنترل كيفيت، فنون و فعاليت هاي عملياتي است كه براي برآورده كردن نيازمندي هاي كيفيت به كار مي روند. از اين تعريف استنباط مي شود كه هر فعاليتي اعم از پرداختن به بهبود، كنترل، مديريت يا تضمين كيفيت مي تواند يك فعاليت كنترل كيفيت باشد. آنچه اين تعريف نميContinue Reading “مفهموم كنترل كيفيت”