مقالات و پایان نامه ها

نحوه ی تاثیرگذاری مهارت های ذهن آگاهی

نحوه ی تاثیرگذاری مهارت های ذهن آگاهی مؤلفینِ راهبردهاي مختلف درمانی، مکانیسم هایی را درنظر می گیرند که به تبیین چگونگی تأثیر مهارت هاي ذهن آگاهی در کاهش نشانه ها و تغییرات رفتاري می پردازند (امیدی و محمدخانی، 1387). مواجهه اولین مطالعه اي که اثرات MBSR (کابات زین،1982 ؛ به نقل از امیدی و محمدخانی،Continue Reading “نحوه ی تاثیرگذاری مهارت های ذهن آگاهی”

مقالات و پایان نامه ها

اختلال هویت جنسیتی

اختلال هویت جنسیتی هویت جنسی بخش قابل ملاحظه­ای از هویت هر انسان را تشکیل می دهد  و در بردارنده­ي تصویری است که هر فرد به عنوان مرد یا زن از خود دارد. فرد با آگاهی از آن حیث که مرد یا زن آفریده شده، می­آموزد که باید به شیوه­اي خاص بیاندیشد، رفتار کند و احساسContinue Reading “اختلال هویت جنسیتی”

مقالات و پایان نامه ها

ارتباط گردشگری و رسانه

گردشگری و رسانه با توجه به اینکه گردشگری یکی از نیازها و فعالیت‌های مهم بشر امروزی است و از سوی دیگر از آنجا که بحث پیوند بین گردشگری و رسانه، به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی عصر کنونی، رابطه‌ای تنگاتنگ با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد و همچنین با در نظرContinue Reading “ارتباط گردشگری و رسانه”

مقالات و پایان نامه ها

انواع تلقي از شرم

 سه نوع تلقي از شرم در تلاش به منظور تلخيص ادبيات عريض و طويل، احمد و همکاران وي (2001) سه نوع مفهوم­سازي از شرم بدست داده­اند: 1) مفهوم تهديد اجتماعي[1]، 2) مفهوم شکست شخصي[2]، و 3) مفهوم اخلاقي[3]. (سالوين،454:2006).   1-1-1-1-1    شرم به مثابه تهديد اجتماعي در تلقي نخست، شرم به عنوان نتيجة تصور وContinue Reading “انواع تلقي از شرم”

مقالات و پایان نامه ها

ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني

ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني هفت بعد رفتار شهروندي سازماني كه بودساكوف و همكاران (2000) ارائه كردند عبارتند از: كمك به ديگران جوانمردي وفاداري سازماني اطاعت سازماني ابتكار فردي فضيلت مدني رشد فردي فار  و همکاران(2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند: نوعدوستی وظیفه شناسی روحیه جوانمردی ادبContinue Reading “ابعاد جهاني رفتار شهروندي سازماني”

مقالات و پایان نامه ها

نقش افشا در بازار هاي سرمايه

نقش افشا در بازار هاي سرمايه امروزه وجود اطلاعات شفاف يكي از اركان اساسي پاسخگويي و تصميم گيري هاي اقتصادي آگاه محسوب مي شود. افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتي براي سرمايه­گذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان مي باشد. هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذContinue Reading “نقش افشا در بازار هاي سرمايه”

مقالات و پایان نامه ها

شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی

برخی شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی 1- تغییر طرز فکر نسبت به کار و زندگی، خوش بینی و استفاده از خود گویی های مثبت به خود و دیگران. 2- شناسایی محدودیت ها و پرهیز کردن از انجام  کارهایی که می توان ذهنی و جسمی  لازم برای آنها را نداریم. 3- پرداختن به تفریحاتContinue Reading “شیوه های مقابله با تحليل رفتگي شغلی”

مقالات و پایان نامه ها

اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي

اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي در ميان متخصصان اقتصاد كشاورزي اين اتفاق نظر وجود دارد كه موفقيت در افزايش توليد به ميزان زيادي به وجود يك سازمان بازاريابي با كارايي بالا بستگي دارد و شناخت مسيرهاي بازاريابي محصولات كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه به منظور اصلاح و دگرگون ساختن آن ضرورت دارد (شهبازی و همکاران،Continue Reading “اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي”

مقالات و پایان نامه ها

مهارت هاي مذاكره و نفوذ

مهارت هاي مذاكره و نفوذ : در طي فرآيند مذاكره موضوعاتي ايجاد مي شود كه عبارتند از : 2- 6-1-1- وضوح بخشيدن بر نكات اصلي : اين مرحله شامل اطمينان از اين است كه موضوعات به وضوح تعريف شوند، اطلاعات از منابع مختلف استفاده شوند، و نظارت و مرور رويه ها به وضوح ايجاد شوند.Continue Reading “مهارت هاي مذاكره و نفوذ”

مقالات و پایان نامه ها

فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران

فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران دیدگاه ایجاد دستورجلسه در مدیریت سیاست گذاری عمومی تاریخچه ی طولانی دارد. مثلا «کینگدون» در کتاب پیشنهاد کرده است که چرا به ظواهر برخی از مسائل اهمیت داده می شود و به برخی دیگر داده    نمی شود. با مسائل با اهمیت مشابه نیز به طور مساوی برخورد نمی شود.Continue Reading “فاکتورهای تأثیرگذار بر روی نظر مدیران”