مقالات و پایان نامه ها

مفهوم عملكرد در بیمه

مفهوم عملكرد در بیمه شرکت هاي بیمه مانند هر شرکت دیگر ي باید عملکردي قوي و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژ ي هاي خود داشته باشند که در این راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه  حد در جهت رسیدن به این اهداف بودهContinue Reading “مفهوم عملكرد در بیمه”

مقالات و پایان نامه ها

رابطه بین مديريت دانش با نوآوري

ارتباط مديريت دانش با نوآوري امروزه نوآوري در فضاي تكنولوژيكي حاضر براي سازمان ها الزامي بوده و اكثر سازمان ها در جستجوي خلق ايده هاي جديد مي باشند. در اين راستا متخصصان سازمان در تلاش هستند تا ازدانش براي عرضه توليدات ويا خدمات جديدي كه مشتريان مي خواهند، گام بردارند و زير ساختي ايجاد كنندContinue Reading “رابطه بین مديريت دانش با نوآوري”

مقالات و پایان نامه ها

تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری

تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری تكنیك های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله كمك شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید. به عبارت دیگر هریك از تكنیك‌های خلاقیت، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می‌كنند. دکتر الوانیContinue Reading “تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری”

مقالات و پایان نامه ها

مفهموم كنترل كيفيت

كنترل كيفيت بنا به تعريف ايزو، كنترل كيفيت، فنون و فعاليت هاي عملياتي است كه براي برآورده كردن نيازمندي هاي كيفيت به كار مي روند. از اين تعريف استنباط مي شود كه هر فعاليتي اعم از پرداختن به بهبود، كنترل، مديريت يا تضمين كيفيت مي تواند يك فعاليت كنترل كيفيت باشد. آنچه اين تعريف نميContinue Reading “مفهموم كنترل كيفيت”

مقالات و پایان نامه ها

انگیزش در اسلام و مدیریت اسلامی

انگیزش در اسلام و مدیریت اسلامی : انگیزش از جمله عواملی است که در تمام مکاتب مدیریت بدان توجه شده است . علمای مکاتب غربی انگیزش را تنها از بعد مادی و روانشناسی تجزیه و تحلیل کرده اند . در حالیکه در مدیریت اسلامی به کلیه مواردی که دانشمندان غربی بدان عنایت کردند توجه داشتهContinue Reading “انگیزش در اسلام و مدیریت اسلامی”

مقالات و پایان نامه ها

خصوصیات سیستم مدیریت عملکرد مطلوب

ویژگی­های سیستم مدیریت عملکرد مطلوب غالبا اگر در اجرای یک سیستم مدیریت عملکرد مطلوب موارد زیر رعایت شوند منجر به تشکیل یک سیستم خوب می گردد : 1- سازگاری استراتژیک: انتخاب و تعیین معیارهای شغلی در ارزیابی عملکرد کارکنان که با اهداف سازمان سازگار باشند. سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک سازمان نشأتContinue Reading “خصوصیات سیستم مدیریت عملکرد مطلوب”

مقالات و پایان نامه ها

نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی

نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی فرهنگ عمومی پذیرنده ی این نوع تعاملات سیستم بانکی روان و دقیق قوانین گمرکی ، مالیاتی و بانکداری الکترونیکی کد تجاری محصول تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی ( کپی رایت ) امنیت اطلاعات همچنین یک زیر ساخت اطلاعاتی جهانی ایمن به موارد زیر نیازContinue Reading “نیازهای لازم برای تجارت الکترونیکی”

مقالات و پایان نامه ها

اصول عدالت سازماني

اصول عدالت سازماني اصل انصاف[1] : يعني آنچه که افراد از سازمان دريافت مي کنند بايد با ميزان مشارکت آنان متناسب باشد. اگرچه اصل مساوات ممکن است در بيان ساده بنظر برسد؛ اما موقع عملي کردن به اندازه اي که حدس زده مي شود، آسان نخواهد بود. اصل ادراک[2] : ادراک افراد از عدالت هايContinue Reading “اصول عدالت سازماني”

مقالات و پایان نامه ها

مسائل ميان فرهنگي در مذاكره :

2-7-1- تعریف فرهنگ: ما فرهنگ را به عنوان الگوهای رفتاری،ارزشها،اعتقادات و هنجارهای یک جامعه در نظر می گیریم که از طریق رفتارهای اجتماعی بین افراد مختلف یک جامعه منتقل شده و در ذهن آنها تثبیت می شود. فرهنگ ، خود یک زبان است: “زبان ساکت”. زبانی که در مکالمه ها شنیده نمی شود. اما درContinue Reading “مسائل ميان فرهنگي در مذاكره :”

مقالات و پایان نامه ها

انواع اطلاعات با توجه به سطوح مديريت

انواع اطلاعات با توجه به سطوح مديريت 2ـ1ـ10ـ1. اطلاعات برنامه‌هاي راهبردي اين اطلاعات دربردارندة هدف يا هدف‌هايي سازماني است كه مي‌تواند به سياست‌هاي دراز‌مدت سازمان نيز تعبير شود. في‌المثل برگشت نرخ ساليانة سرمايه با نرخ 25% يا دستيابي به حداقل سود خالص معين يا اطمينان از توزيع شبكة نظام تلفني بهينه در كشور، همه درContinue Reading “انواع اطلاعات با توجه به سطوح مديريت”