رشته مدیریت

منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

گرایش  مدیریت نیروی انسانی با عنوان :  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

رشته مدیریت

پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان

گرایش مدیریت تحول شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                      با عنوان : تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان