دانلود پایان نامه مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا

  ۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی […]

Read More

پایان نامه مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری ۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از: نهاد رهبری شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی استان ها شورای عالی امنیت ملی شورای بازنگری قانون اساسی سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی […]

Read More