پایان نامه مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری ۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از: نهاد رهبری شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی استان ها شورای عالی امنیت ملی شورای بازنگری قانون اساسی سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی […]

Read More