دانلود پایان نامه مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا

  ۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی […]

Read More